ไทยเทปกาว

OEMรับจ้างผลิตสินค้า

OEM งานผลิตสินค้าตามความต้องการ

ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยบริการผลิตสินค้าตามคำสั่งผลิต ที่ทำให้ธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ความต้องการ เรามีทีมที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำการสั่งผลิตเทปกาวทุกชนิด ด้วยความเชียวชาญ และความพร้อมทางการผลิตสินค้าที่ครอบคลุมในทุกรูปแบบสินค้าในตลาด

บุคลากรของเรา ทั้งนักวิจัย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักการตลาด พร้อมช่วยผู้ประกอบการในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เข้าถึงความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ฝ่ายที่ปรึกษาผลิตสินค้าโออีเอ็ม โทร 02-8810124

ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าเทปกาว ทุกชนิด อาทิ เทปกาวสำนักงาน เทปกาวอุตสาหกรรม เทปกาวทางการแพทย์ และเทปกาวทุกชนิด สนับสนุนการผลิตสินค้าแบบ OEM ที่ทำให้คู่ค้าสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจสู่ความสำเร็จ

เราได้นำเทคโนโลยี เครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ และการตรวจนับอย่างแม่นยำ มาผลิตในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การได้สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่รองรับการจัดเก็บ และสำรองผลิตภัณฑ์ ในชนิดต่างๆ ทำให้คู่ค้ามั่นใจได้ถึงความสามารถในการส่งมอบสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจของคู่ค้าได้รับการส่งมอบสินค้า อย่างต่อเนื่อง