ไทยเทปกาว

บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จำกัด

             ด้วยประสบการณ์ การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตร และคู่ค้า ในการสร้าง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ได้ใช้สินค้าคุณภาพ ตรงความ ต้องการ “ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม” จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าชั้นนำ หรือการผลิตแบบ OEM ที่่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับคู่ค้า ด้วยบริการที่เข้าถึงความต้องการที่ หลากหลาย

             จากเทปกาวม้วนแรก เมื่อปี พ.ศ.2526 ปัจจุบัน “ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม” ได้สร้างศักยภาพการผลิตครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เทปกาว / อุตสาหกรรม / เทปกาวทางการแพทย์ / สติ๊กเกอร์ / เคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 

             “ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม” ยืนหยัดในการวิจัย ต่อยอด และพัฒนาการผลิต สินค้าคุณภาพ สร้างคุณค่าแด่พันธมิตรคู่ค้า เพื่อผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมต่อยอดสู่ ความเป็นเลิศของผู้ผลิต-ผลิตภัณฑ์ระดับสากลของคนไทย “ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของคนไทย คุณภาพก้าวไกลระดับ สากล”

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จำกัด