ไทยเทปกาว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

"ไทยเทปกาว" ให้ความสำคัญต่อคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

               เราตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพการผลิตทุก ขั้นตอน ทำให้คู่ค้ามั่นใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของเรา นอกจากนี้ เราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จาก สถาบันรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้ง ISO 9001 และ ISO 13485

               ผลิตภัณฑ์ของ “ไทยเทปกาว” จึงเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ แด่พันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำทั้งใน และต่าง ประเทศ

การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

            • ISO 13485:2003 /                SGS United Kingdom Ltd.
              EN ISO 13485:2012
            • ISO 9001:2008                     SGS United Kingdom Ltd.
            • ISO 13485:2003                   ISOQAR (Thailand) Co., Ltd.
            • ISO 9001:2008                     ISOQAR (Thailand) Co., Ltd.

การวิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคู่ค้า

             เรามีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมสนับสนุนคู่ค้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค นักพัฒนาที่เชียวชาญของเรา ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการ และการให้คำแนะนำ ปรึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ในความต้องการรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกแบบสินค้า การผลิต บรรจุภัณฑ์ ในทุกรูปแบบ  
แลปคุณภาพเทปกาว

ผลิตภัณฑ์ไทยเทปกาว ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ด้วยแลปมาตรฐานสากล ที่มีอุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัย และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เชียวชาญ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุด

ห้องปลอดเชื้อผลิตเทปกาว
ไทยเทปกาว มีห้องปลอดเชื้อ สำหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มเทปกาวทางการแพทย์ โดยการควบคุมการเข้าออก และเทคโนโลยีการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ตามมาตรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการรองรับการผลิตสินค้ากลุ่มเทปกาวทางการแพทย์ในทุกผลิตภัณฑ์
เทปกาว เทคโนโลยีระดับโลก

เราได้นำเทคโนโลยี เครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ และการตรวจนับอย่างแม่นยำ มาผลิตในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การได้สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย