ไทยเทปกาว

บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จำกัด

                ผู้ผลิต และจำหน่าย เทปกาวอุตสาหกรรม เทปกาวทางการแพทย์ เทปกาวสำนักงาน ทุกชนิด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เราเป็นผู้นำผู้ผลิตเทปกาวของคนไทย โดยได้นำนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการผลิตเทปกาวสำหรับการสั่งทำ หรือ OEM สำหรับคู่ค้า เราส่งออกเทปกาวไปยังทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก
บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จำกัด

ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าเทปกาว ทุกชนิด อาทิ เทปกาวสำนักงาน เทปกาวอุตสาหกรรม เทปกาวทางการแพทย์ และเทปกาวทุกชนิด สนับสนุนการผลิตสินค้าแบบ OEM ที่ทำให้คู่ค้าสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจสู่ความสำเร็จ

ผลิตภัณฑ์ไทยเทปกาว ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ด้วยแลปมาตรฐานสากล ที่มีอุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัย และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เชียวชาญ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุด

เราได้นำเทคโนโลยี เครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ และการตรวจนับอย่างแม่นยำ มาผลิตในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การได้สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

product-title